Huawei 6. najbardziej innowacyjną firmą świata według BCG