Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Huawei ułatwią dostęp do pomocy online dla dzieci