Huawei zachęca do współpracy publiczno-prywatnej na rzecz odbudowy zaufania do technologii