Huawei: technologie all-flash dla centrów danych kluczowe, aby utrzymać tempo cyfrowej rewolucji