Huawei wspólnie z Fundacją Zaczyn pomoże seniorom odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości