Technologie Huawei wsparły Białowieski Park Narodowy w zbadaniu bioróżnorodności puszczy