Raport Huawei Global Connectivity Index 2019: Polska na 36 miejscu pod względem wpływu ICT na PKB