Identyfikacja realnych potrzeb i dostosowanie usług kluczem do owocnego rozwoju 5G