MWC Shanghai 2021: cyfryzacja i współpraca dla zrównoważonego rozwoju