Krajowa Izba Klastrów Energii i Huawei wspólnie dla rozwoju polskiej energetyki rozproszonej