MWC22: Huawei prezentuje innowacyjne rozwiązania sieciowe dla MŚP i użytkowników domowych