Huawei podejmuje współpracę z Polską Izbą Rozwoju Elektromobilności