Huawei Innovation Day 2022: czas na inteligentniejszą, bardziej zieloną i zrównoważoną Europę