Huawei ogłosił otwarcie Centrum Innowacji w Paryżu podczas Huawei Innovation Day 2023