Huawei i EDMI zawarły globalną umowę licencyjną IoT